FAIRway projekt odobren za financiranje od strane EU

Agencija za vodne putove je partner na projektu FAIRway koji se sufinancira u okviru prvog poziva Connecting Europe Facility 2014-2020 u području prometa. Implementacija projekta je započela 01. srpnja 2015. a predviđeno trajanje projekta je pet godina.

Cilj projekta FAIRway (Coordinated Deployment of the Fairway Rehabilitation and Maintenance Master Plan) je razrada koordiniranih nacionalnih ulaganja i operativnih planova rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka.

Aktivnosti predviđene u projektu:

 • Izrada koordiniranih roadmaps-a i određivanje pilot aktivnosti za provedbu Fairway Rehabilitation and Maintenance Master Plan (http://files.groupspaces.com/MobilityWaterways/files/1285189/Tlf2h8uhUWcAxzQTJ32K/2014-11-13_FRMMP_final_document_clean.pdf ) kako je dogovoreno na sastanku ministara prometa dunavskih zemalja u Bruxelles-u 3. prosinca 2014.
 • Nabavka potrebne opreme za pilot aktivnosti vezano uz hidrološku djelatnost (vodomjerne stanice)
 • Izvršavanje i procjena pilot aktivnosti kako bi se:
  • prikupili usklađeni osnovni podaci na svim kritičnim lokacijama
  • implementirala koherentna shema praćenja plovidbenog statusa
  • uskladili modeli prognoze i vodostaja
  • identificirali potencijalne mogućnosti preusmjeravanja trase plovnog puta obzirom na prikupljene podatke s brodova
  • razvijati inovativni pristup na području zračnog nadzora, modernih pomagala za navigaciju (AtoNs), itd.
 • Priprema potrebne dokumentacije za buduću provedbu projekata Fairway Rehabilitation and Maintenance Master Plan.

Uz AVP, FAIRway projekt provodi sedam, čvrsto međusobno povezanih partnera:

 • viadonau (via) – Austrija
 • Ministry of transport, construction and regional development of the Slovak Republic; Waterborne Transport Development Agency (ARVD) – Slovačka
 • National Development Agency (NDA) – Mađarska
 • Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) – Mađarska
 • Administratia Fluviala A Dunarii De Jos (AFDJ) – Rumunjska
 • Izpalnitelna agentsia "Prouchvane i poddarzhane na reka Dunav" (EAEMDR) – Bugarska
 • Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile (ACN) – Rumunjska

koji formiraju transnacionalne provedbene mjere za poboljšanje plovnih uvjeta rijeke Dunav.

Ključne činjenice

Trajanje: 07/2015 - 06/2020
Proračun: EUR 23.4 Mn
EU-financirano (CEF): EUR 19.6 Mn

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex