DRAWA

PRESS RELEASE

DRAWA - Razvoj turističke plovidbe na plovnom putu rijeke Drave od rkm 0 do rkm 198+ 600

Agencija za vodne putove je zajedno sa Vodnom direkcijom južnog zadunavlja iz Pečuha na prvom pozivu Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. prijavila projektni prijedlog DRAWA koji je odobren u ožujku 2017.g.

Opis projekta: Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća došlo je do povećanja tzv ekoturizma, seoskog turizma ili avanturističkog turizma. Održivi razvoj te raznolikost unutar turističke ponude postali su glavni čimbenici u području zaštite okoliša. Vodni turizam (avanturistički turizam) postao je vrlo popularan međutim na području rijeke Drave još nije dovoljno zaživio.

Projektom DRAWA mađarski partneri izvršit će hidrografsko snimanje 198,6 km rijeke, izradit će model rijeke i digitalne plovidbene karte. Agencija će u projektu izvršiti izradu trilingualnog turističkog vodiča i priručnika u koji će pored atrakcija, mjesta za razgledavanje bit će uključene tematske staze, predložene turističke rute i organizirane izlete kako bi vodni turizam učinili još privlačnijim. Također će se izraditi trojezična mobilna aplikacija koja bi omogućila korisnicima planiranje vodenih aktivnosti na siguran i učinkovit način. Nadalje, korisnicima vodnog puta rijeke Drave, posebno brodarima, omogućila bi se bolja preglednost trenutnih prijevoza plovnim putom rijeke. Aplikacija bi sadržavala: turističke atrakcije, mjesta za privez plovila, rute za sigurnu plovidbu turistima avanturistima (kanui i sl.).

Početak projekta je 15.06.2017.a trajanje projekta je 20 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta (HR+HU): 277.377,35€

HR budget: 101.859,40€

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex