Potpuna implementacija riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi

Operativni program Promet 2007-2013

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ključne prednosti unutarnje plovidbe su sigurnost i ekološka održivost. U skladu s tim, prometni sektor djeluje s ciljem očuvanja tih prednosti na način da se sigurnost plovidbe podigne na novu razinu.

Implementacija cjelokupnog sustava RIS-a na rijeci Savi korak je ka rehabilitaciji i unapređenju rijeke Save koju je 2005. godine započela Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISRBC). Projekt koji je postavio temelje ovom projektu je Detaljni dizajn i instalacija prototipa Riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi (2010). Izvršitelj je implementaciju RIS-a proveo u skladu sa europskom RIS Direktivom (2005/44/EC).

RIS Sava

Projekt ukratko:

Opći cilj: Unapređenje sigurnosti i efikasnosti unutarnje plovidbe na rijeci Savi u skladu s EU RIS Direktivom (2005/44/EC)

Specifični cilj: Potpuna implementacija riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi (RIS)

Trajanje: 15 mjeseci (26.08.2015 – 26.11.2016)

Vrijednost ugovora: Usluge – 2.675.375,00 HRK (RGO komunikacije d.o.o.)

Oprema: 2.355.250,00 HRK (KONČAR-Elektronika i informatika d.d.)

Korisnik: Agencija za vodne putove

Ostvareni rezultati

Razdoblje utvrđivanja zatečenog stanja (1 mjesec)

 • održan Početni sastanak s dionicima
 • mobiliziran projektni tim
 • organizirani sastanci s relevantnim dionicima
 • upoznavanje se sa svom potrebnom projektnom dokumentacijom
 • izrađeno Početno izvješće s izvršenom procjenom o zatečenom stanju

Faza implementacije (12 mjeseci)

 • osigurana logistička potpora za provedbu terenskog rada na lokacijama uzduž rijeke Save
 • osigurano vođenje i transparentna implementacija projekta
 • osigurana prisutnost Izvršitelja na svim lokacijama sukladno zahtjevima projekta
 • izdane licence Naručitelju za sva softverska rješenja razvijena, instalirana i testirana u sklopu projekta
 • izrađen detaljan dizajn RIS sustava
 • instalirana sva potrebna oprema na lokacijama: Sisak, Jasenovac, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Županja, Gunja, Davor
 • instalirana sva potrebna oprema na plovilima: Una (AVP SK), Juraj i Sofija (LU SK), Sv. Kvirin (Kapetanija SK), RH-36-SB (AVP SB), Sv. Juraj (Kapetanija SB), 160-SB (Hrvatske vode SB), RH 9VK, RH-194-SB (PGP Stara Gradiška)
 • instalirane sve korisničke radne stanice sa svim softverom na lokacijama dogovorenim s Naručiteljem
 • uspostavljena komunikacijska mreža sustava
 • svi pod-sustavi implementirani sukladno zahtjevima sustava definiranim projektom
 • izvršena integracija AIS sustava i glasovnog VHF sustava te svi pod-sustavi uspješno integrirani u cjelokupni RIS sustav
 • izrađena sva potrebna dokumentacija
 • provedeni efikasni i točni završni testovi svih podsustava
 • provedena instalacija opreme, implementacija svih pod-sustava te integracija AIS i VHF sustava odobrena je od strane Naručitelja i Nadzora

RIS Sava 1RIS Sava 2

Završna faza (2 mjeseca)

 • izvršeni unos podataka o korisnicima u sustav i unos podataka u pod-sustav
 • osigurana korisnička podrška i administracija sustava (korisnici uključeni u administraciju)
 • cjelokupan RIS sustav isporučen Naručitelju, uključujući svu potrebnu dokumentaciju, povezane materijale i dokumente
 • održani treninzi za korisnike i administratore

Zaključak

Uspješnom implementacijom riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi postavljen je sigurnosni temelj rehabilitaciji plovnog puta rijeke Save, kao i nova stepenica razvoja RIS-a u Republici Hrvatskoj. Ovim projektom Hrvatska se aktivno uključuje u modernizaciju ključnih transportnih koridora u Europskoj Uniji te doprinosi europskoj politici značajnije uključenosti unutarnje plovidbe u transportu robe i ljudi.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex