Upravno vijeće

Članovi upravnog vijeća Agencije za vodne putove

Odlukom Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-02/17-01/122; Urbroj: 5030115/1-17-04 od 6. travnja 2017. imenovani su članovi Upravnog vijeća Agencije za vodne putove:

  1. JEROLIMA PAVLOVIĆ – predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu
  2. doc.dr.sc. DUŠKA KUNŠTEK – predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu
  3. ZRINKA ČOBANKOVIĆ – predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu
  4. SAŠA RADOJEVIĆ – predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša
  5. ZORAN RAVLIĆ – predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije
  6. ELIZABETA KOS – predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravljanje vodama
  7. SILVIJA SITAR – predstavnica Hrvatskih voda

Odlukom Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-02/17-02/250; Urbroj: 5030115/1-17-02 od 24. kolovoza 2017. razriješen je član Upravnog vijeća Agencije za vodne putove:

  • SAŠA RADOJEVIĆ – predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša

Odlukom Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-02/17-01/387; Urbroj: 5030115/1-17-02 od 24. kolovoza 2017. imenovan je član Upravnog vijeća Agencije za vodne putove:

  • IGOR ČIŽMEK- predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex