Sustav upravljanja plovnim putovima u Republici Hrvatskoj (WAMS)

U sklopu projekta FAIRway Danube, koji se sufinancira u okviru prvog poziva Connecting Europe Facility 2014.-2021. u području prometa, hrvatski partner Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je ugovorio izradu Sustava upravljanja plovnim putovima u Republici Hrvatskoj. Ugovor je potpisan 23.01.2020. s tvrtkom IGEA d.o.o., Frana Supila 7/B, 42000 Varaždin. Rok isporuke je 6 mjeseci.

Kontakt:
Andreas Bäck (koordinator projekta)
via donau – Österreichische Wasserstraßen-
Gesellschaft mbH Donau-City-Straße 1, A-1220 Vienna
Telefon: +43 (0) 50 4321-1609
Email: andreas.baeck@viadonau.org

Lidija Hubalek (nacionalni koordinator)

Parobrodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska

Telefon: +385 (32) 445 051

Email: lidija.hubalek@mmpi.hr

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex