Transnacionalni sustav praćenja plovnih putova (WAMOS) pri kraju implementacije

U sklopu projekta FAIRway Danube, unutar pod-aktivnosti 3.3 planira se implementacija i uspostava Transnacionalnog sustava praćenja plovnih putova (WAMOS).

WAMOS će obavljati zadatke:

  • praćenje stanja plovnog puta Dunava u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj,
  • identificiranje potreba za zahvatima na plovnom putu Dunava,
  • usklađivanje nacionalnih pristupa u upravljanju plovnim putovima te
  • pružanje informacija ključnim osobama i svim interesnim skupinama.

WAMOS sustav treba povezan s interoperabilnim nacionalnim sustavima za upravljanje plovnim putovima, koji će se provesti i implementirati kroz projekt FAIRway Danube. Sučelja prema nacionalnim sustavima definirana su katalozima potrebnih podataka i specifikacijama softverskih zahtjeva (“Catalogue of Required Data”-DRC i “Software Requirements Specification”-SRS) transnacionalnog sustava praćenja plovnih putova. Također WAMOS može poboljšati i / ili dati informacije o uskim grlima na temelju pruženih podataka te pružiti te informacije o uskim grlima putem Web usluga (detalji su u prilogu naziva Common Bottleneck WS).

Ugovor za izradu WAMOS-a potpisan 9.4.2018. godine a završetak provedbe uspostave sustava se očekuje u rujnu 2019. godine.

Ključne činjenice projekta FAIRway Danube:
Trajanje: 07/2015 - 06/2020

Budžet: EUR 23.4 Mn
EU-financiranje (CEF): EUR 19.6 Mn

Korisnici i projektni partneri: http://www.fairwaydanube.eu/contact/national-contact points/

Web stranica projekta: http://www.fairwaydanube.eu

Kontakt:
Andreas Bäck (koordinator projekta)
via donau – Österreichische Wasserstraßen-
Gesellschaft mbH Donau-City-Straße 1, A-1220 Vienna
Tel: +43 (0) 50 4321-1609
Email: andreas.baeck@viadonau.org
Lidija Hubalek (nacionalni koordinator)
Parobrodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska
Tel: +385 (32) 445 051
Email: lidija.hubalek@mmpi.hr

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex