Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Agencija za vodne putove uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015)

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Agenciji za vodne putove. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Agencije za vodne putove, Parobrodarska 5, 32 000 Vukovar
  • na broj fax-a: 032 450 653
  • elektroničkom poštom na: sluzbenikzainformiranje@vodniputovi.hr
  • ili donijeti osobno u Agenciju za vodne putove radnim danom od 07:30 do 15:30 sati

- prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac


Službenik za informiranje
Mario Knežević
tel.: 032 445 046
fax: 032 450 653
e-mail: sluzbenikzainformiranje@vodniputovi.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Željka Luketić
Tel. 032/ 450-613
Fax. 032/ 450-653
E-mail: zeljka.luketic@vodniputovi.hr


Obrasci

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex