Postavljene četiri nove i modernizacija jedne postojeće hidrološke postaje u sklopu projekta FAIRway Danube

Postavljene četiri nove i modernizacija jedne postojeće hidrološke postaje u sklopu projekta FAIRway Danube, financiranog u okviru prvog poziva Connecting Europe Facility 2014.-2020.

Modernizacija postojeće hidrološke postaje Batina: Postaja počela s radom: 16. lipnja 2017.

Instalacija četiri nove hidrološke postaje: Siga, Petreš, Sotin i Mohovo

Postaje su počele s radom kako slijedi:

Mohovo: 21. kolovoza 2017.

Siga: 17. listopada 2017.

Petreš : 19. listopada 2017.

Sotin: 3. studenog 2017.

Podatke sa postaja se prikazuju na stranicama DHMZ-a: http://hidro.dhz.hr/

Montaža hidrološke postaje Batina

Montaža hidrološke postaje Mohovo

Montaža hidrološke postaje Siga

Montaža hidrološke postaje Petreš

Montaža hidrološke postaje Sotin

Ključne činjenice:
Trajanje: 07/2015 - 06/2020
Budžet: EUR 23.4 Mn
EU-financiranje (CEF): EUR 19.6 Mn

Korisnici i projektni partneri: http://www.fairwaydanube.eu/contact/national-contact points/

Web stranica projekta: http://www.fairwaydanube.eu

Kontakt:
Andreas Bäck (koordinator projekta)
via donau – Österreichische Wasserstraßen-
Gesellschaft mbH Donau-City-Straße 1, A-1220 Vienna
Tel: +43 (0) 50 4321-1609
Email: andreas.baeck[at]viadonau.org

Lidija Hubalek (nacionalni koordinator)

Parobrodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska

Tel: +385 (32) 445 051

Email: lidija.hubalek[at]vodniputovi.hr

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex