Četvrti nacionalni Forum dionika projekta FAIRway Danube

Četvrti nacionalni Forum dionika projekta FAIRway Danube

Četvrti nacionalni Forum dionika projekta FAIRway Danube održan je dana 22. studenog 2019. u Vukovaru s početkom u 10:30 sati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Cilj sastanka je bila prezentacija napretka projektnih aktivnosti dionicima iz područja unutarnjeg vodnog prometa.

Više informacija dostupno je u minutama sa sastanka.

PDF preuzmite ovdje.

Kontakt:
Andreas Bäck (koordinator projekta)
via donau – Österreichische Wasserstraßen-
Gesellschaft mbH Donau-City-Straße 1, A-1220 Vienna
Telefon: +43 (0) 50 4321-1609
Email: andreas.baeck@viadonau.org

Lidija Hubalek (nacionalni koordinator)

Parobrodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska

Telefon: +385 (32) 445 051

Email: lidija.hubalek@mmpi.hr

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex