Peti nacionalni Forum dionika projekta FAIRway Danube

Peti nacionalni Forum dionika projekta FAIRway Danube zbog situacije s pandemijom Covid-19 održan kao dva odvojena bilateralna sastanka, jedan s predstavnicima Hrvatskih voda 27. listopada 2020. a drugi s predstavnicima Lučke uprave Vukovar 29. listopada 2020. u Vukovaru.

Cilj sastanka je bila prezentacija napretka projektnih aktivnosti dionicima iz područja unutarnjeg vodnog prometa.

PDF I i II preuzmite ovdje.

Kontakt:
Andreas Bäck (koordinator projekta)
via donau – Österreichische Wasserstraßen-
Gesellschaft mbH Donau-City-Straße 1, A-1220 Vienna
Telefon: +43 (0) 50 4321-1609
Email: andreas.baeck@viadonau.org

Lidija Hubalek (nacionalni koordinator)

Parobrodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska

Telefon: +385 (32) 445 051

Email: lidija.hubalek@mmpi.hr

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex