Službeni početak FAIRway Danube projekta

Priopćenje za javnost

Brisel, 9. veljače 2016. – Projekt FAIRway Danube danas je službeno započeo sastankom u Briselu. U pet godina – između srpnja 2015.g. i lipnja 2020.g. FAIRway Danube znatno će doprinijeti saznanjima o kritičnim lokacijama na plovnom putu rijeke Dunav u cilju optimiziranog planiranja trase plovnog puta i rehabilitacijskih mjera.

FAIRway Danube provest će se harmonizirano u sljedećim zemljama: Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Bugarska i Rumunjska pod okriljem Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA). Projekt je sufinanciran od strane Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Koordinator projekta je austrijsko Ministarstvo prometa, inovacija i tehnologije (bmvit) zajedno sa austrijskom upravom za vodne putove – viadonau.

Višekorisnički CEF projekt FAIRway Danube je prva faza implementacije programa “Master plana za rehabilitaciju i održavanje plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka“, koji je dio radnog plana TEN-T koridora Rajna-Dunav. Master plan opisuje usklađene inicijative za rješavanje uskih grla duž TEN-T koridora Rajna-Dunav osnovne (core) mreže a izrađen je zajedničkom suradnjom svih podunavskih zemalja.

U tom smislu, od strane Europske komisije – CEF programa financiranja, podržana je međunarodna inicijativa s glavnim ciljem poticanja koordinirane rehabilitacije uskih grla na plovnom putu rijeke Dunav. Fokus FAIRway Danube je pružanje trenutnih i usklađenih informacija o kritičnim dionicama, vodostaju te prognozama vodostaja na plovnom putu rijeke Dunav. Dostupne dubine će se optimalno koristiti za realokaciju trase plovnog puta trenutnim uvjetima. Paralelno, FAIRway Danube će težiti ka izradi mjera za usklađenu rehabilitaciju Dunava i njegovih plovnih pritoka. Sastavni dio FAIRway Danube projekta su pilot aktivnosti novih usklađenih servisa za korisnike plovnih putova, pružanje povratnih informacija i doprinos tehničkim specifikacijama ili operativnih koncepata. Jedan od ključnih ciljeva projekta je i uključivanje dionika u oblikovanju i vrednovanju rezultata postignutih kroz pilot aktivnosti.

Ukratko, FAIRway Danube projekt nastoji doprinijeti sigurnijoj, učinkovitijoj i ekološki prihvatljivijoj unutarnjoj plovidbi postavljanjem sljedećih koraka:

 • Redovito ažuriranje nacionalnih akcijskih planova (dva puta godišnje – listopad i svibanj)
 • Usklađena nabavka napredne opreme za hidrološke usluge (vodomjerne stanice, čamci za snimanje i plovila za obilježavanje plovnog puta)
 • Provedba pilot aktivnosti i ocjenjivanje njihovih rezultata
  • Sakupljanje osnovnih podataka za sve kritične dionice plovnog puta rijeke Dunav
  • Analiza i ocjena prikupljenih podataka koji će poslužiti kao osnova za koherentni monitoring plovnog stanja
  • Usklađene prognoze vodostaja
  • Optimizirana realokacija plovnog puta na temelju trenutnih mjerenja dubine plovnog puta
  • Razvijanje inovativnih pristupa u području zračnog monitoringa, suvremenih pomagala za navigaciju (AtoNs) te ostalih alata za rehabilitaciju plovnog puta

Partneri i korisnici

Austrija: Austrijsko ministarstvo za prometa, inovacija i tehnologije i viadonau - austrijska uprava za vodne putove (viadonau).

Slovačka: Ministarstvo prometa, graditeljstva i regionalnog razvoja i Agencija za razvoj prijevoza na plovnim putevima (ARVD).

Mađarska: Ministarstvo nacionalnog razvoja (NMF), Nacionalna razvojna agencija (NIF) i Administracija za vodno gospodarstvo (OVF).

Hrvatska: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) i Agencija za vodne putove (AVP).

Bugarska: Agencija za istraživanje i održavanje rijeke Dunav (EAEMDR).

Rumunjska: Riječna uprava donji Dunav Galac (AFDJ); Administracija za plovne kanale (ACN).

Ključne činjenice

Trajanje: 07/2015 - 06/2020
Budžet: 23.4 mil. eura
EU-financiranje (CEF): 19.6 mil. eura

Kontakt

Andreas Bäck (koordinator projekta
via donau – Österreichische Wasserstraßen-
Gesellschaft mbH Donau-City-Straße 1, A-1220 Vienna
Tel: +43 (0) 50 4321 1609
Email: andreas.baeck[at]viadonau.org

Claudiu Dutu (diseminacija)
AFDJ - River Administration of the Lower Danube
Galati, 32 Portului Street, Romania
Tel: +40 (36) 460 016
Email: claudiu.dutu[at]afdj.ro

Lidija Hubalek (nacionalni koordinator) AVP – Agencija za vodne putove
Parobrodarska 5, 32000 Vukovar, Croatia
Tel: +385 (32) 445 051
Email: lidija.hubalek[at]vodniputovi.hr

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex