Danube STREAM

Projekt Danube STREAM (Smart, Integrated and Harmonized Waterway Management) sufinanciran je u okviru prvog poziva EU Dunavskog transnacionalnog programa (Interreg Danube TransnationalProgramme).

Implementacija projekta Danube STREAM započela je 01. siječnja 2017. godine i trajat će 30 mjeseci.

Kao ekološki prihvatljiv i siguran način transporta, unutrarnji vodni putovi predstavljaju značajan faktor ekonomskog rasta i konkurentnosti u Podunavlju. Transnacionalne i usklađene informacije vezane za prometnu infrastrukturu cijelog Dunavskog prometnog koridora predstavljaju važan preduvjet za ispunjenje potreba korisnika.

Cilj projekta Danube STREAM je uspostava i očuvanje efikasne i ekološki prihvatljive prometne mreže Dunava i njegovih pritoka, razvijajući efektivno upravljanje mrežom plovnih putova. Također, u cilju sinkronizacije zajedničkih standarda i alata, rezultati projekta uključuju informacijske usluge orijentirane ka korisnicima plovnih putova.

Osnovne tematske oblasti u okviru projekta se odnose na usuglašavanje kvalitete informacija o plovidbi i plovidbenim uvjetima, koordinirano upravljanje vodnim putovima kroz alate za upravljanje vodnim putovima i suradnju u području provođenja mjera održavanja vodnih putova uz poštivanje principa zaštite životne sredine, kao i na stratešku suradnju. Tokom trajanja projekta, različiti pilot testovi će biti provedeni koji će osigurati unapređenje infrastrukture vodnih putova kao i njihovo održavanje, oslanjajući se na inovativne tehnologije.

Projekt Danube STREAM je nastavak suradnje Agencije za vodne putove sa drugim administracijama za vodne putove započete 2009. godine kroz projekte realizirane u okviru Transnacionalnog programa Jugoistočna Europa (SEE).

Međunarodni konzorcij koji implementira ovaj projekt, pored Agencije za vodne putove, čine viadonau – austrijska kompanija za plovne putove, kao vodeći partner na projektu (Austrija), SVP – slovačka kompanija za upravljanje vodama (Slovačka), OVF – Generalna direkcija za upravljanje vodama (Mađarska), RSOE – Nacionalna asocijacija za radio signale i komunikacije (Mađarska),PLOVPUT-Direkcija za vodne puteve (Srbija), AFDJ – Riječna administracija za donji Dunav – Galac (Rumunjska), ACN – Administracija za plovne kanale (Rumunjska) i EAEMDR – Izvršna agencija za istraživanje i održavanje rijeke Dunav (Bugarska).

Status promatrača na projektu imaju sljedeće međunarodne organizacije i nacionalne institucije: Dunavska komisija, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save, BMVI - Njemačko federalno Ministarstvo za promet i infrastrukturu, DANUBEPARKS – mreža zaštićenih područja rijeke Dunav.

Podaci o projektu

Početak projekta: 01.01.2017.

Završetak projekta: 30.06.2019.

Ukupan budžet: 2.108.661,42 €

Broj poziva: Prvi (1) poziv

Programski prioritet: Bolja povezanost i energetski odgovorna Podunavska regija

Specifičan cilj: Podrška ekološki prihvatljivom i sigurnom transportnom sistemu i uravnoteženoj dostupnosti urbanim i ruralnim područjima

Za informacije o ulozi Agencije za vodne putove u projektu Danube STREAM, slobodno kontaktirajte koordinatora projekta:

Tomislav Štrus
tomislav.strus@vodniputovi.hr

Za više informacija posjetite:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-stream

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex