O nama

Agencija za vodne putove je javna ustanova, i to neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda ("Narodne novine" br: 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/2014) i Uredbom o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove ("Narodne novine" br: 58/2008).

Djelatnost Agencije obuhvaća sljedeće:

  • izradu prijedloga plana srednjoročnog razvitka vodnih putova,
  • gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova,
  • tehničko održavanje vodnih putova,
  • osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda,
  • osiguravanje funkcionalnosti Riječnih informacijskih servisa,
  • kontrolu i nadzor stanja plovnog puta.
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex