Općenito

Upravljanje vodnim putovima ostvaruje se kontinuiranim i nesmetanim obavljanjem javne službe na temelju javnih ovlasti kojima se osigurava sigurnost plovidbe.
Javna služba upravljanja vodnim putovima obuhvaća sljedeće poslove:

  1. gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova,
  2. tehničko održavanje vodnih putova,
  3. osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda.

Poslove upravljanja vodnim putovima u RH obavlja Agencija za vodne putove.

Agencija je javna ustanova, a osnivačka prava u ime Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Djelatnost Agencije obuhvaća sljedeće:

  • izradu prijedloga plana srednjoročnog raz­vitka vodnih putova i luka unutarnjih voda u dijelu koji se odnosi na vodne putove,
  • gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova,
  • tehničko održavanje vodnih putova,
  • osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda,
  • osiguravanje funkcionalnosti Riječnih informacijskih servisa,
  • kontrolu i nadzor stanja plovnog puta.
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex