Usluge održavanja Platforme - "Edition 2018" i ažuriranja D4D web portala

Evidencijski broj: E-BAG-35/2018
Predmet: Usluge održavanja Platforme - "Edition 2018" i ažuriranja D4D web portala
Datum objave: 26.09.2018
Rok za dostavu ponude: 12.10.2018
Prilozi:
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex