Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima

Agencija za vodne putove, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nabava motornih vozila putem dugoročnog najma

Prethodno savjetovanje otvoreno od 15.09.2017 do 20.09.2017

Nabava usluge upravljanja projektom i tehničkog savjetovanja

Prethodno savjetovanje otvoreno od 07.07.2017 do 12.07.2017

Nabava radova tehničkog održavanja plovnog puta

Prethodno savjetovanje otvoreno od 05.05.2017 do 16.05.2017

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex