Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj: 120/2016) objavljujemo da Agencija za vodne putove kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77. sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  1. K Plan d.o.o., Čuki 11, 10000 Zagreb, OIB: 28240927580
Naziv Format Veličina Download
Izjava čelnika pdf 176 kB
Izjava ovlaštenog predstavnika 1 (Ljiljana Klasanović) pdf 339 kB
Izjava ovlaštenog predstavnika 2 (Venceslav Vavrouš) pdf 393 kB
Izjava ovlaštenog predstavnika 3 (Andrija Spaić) pdf 332 kB
Izjava ovlaštenog predstavnika 4 (Tommislav Štrus) pdf 337 kB
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex