Priručnik o zelenoj javnoj nabavi

Na internetskim stranicama Europske komisije objavljen je Priručnik o zelenoj javnoj nabavi, na hrvatskom jeziku.

Priručnik je dostupan na adresi Europske komisije.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex