Usluge nadogradnje RIS korisničkih aplikacija

Evidencijski broj: E-BAG-11/2018
Predmet: Usluge nadogradnje RIS korisničkih aplikacija
Datum objave: 18.07.2018
Rok za dostavu ponude: 31.08.2018
Prilozi:
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex