Usluge izrade RIS priručnika i programa redovitog usavršavanja operatera Nacionalne RIS središnjice i RIS centara

Evidencijski broj: E-BAG-12/2018
Predmet: Usluge izrade RIS priručnika i programa redovitog usavršavanja operatera Nacionalne RIS središnjice i RIS centara
Datum objave: 15.05.2018
Rok za dostavu ponude: 24.05.2018
Prilozi:
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex