Usluge izrade nacionalnog web servisa za razmjenu podataka o uskim grlima i ažuriranja postojećeg NtS-a

Evidencijski broj: E-BAG-09/2018
Predmet: Usluge izrade nacionalnog web servisa za razmjenu podataka o uskim grlima i ažuriranja postojećeg NtS-a
Datum objave: 26.09.2018
Rok za dostavu ponude: 05.10.2018
Prilozi:
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex