Usluge izrade ENC karata za rijeke Dravu i Savu s osnovnim prikazom rijeka Kupe i Une

Evidencijski broj: E-BAG-10/2018
Predmet: Usluge izrade ENC karata za rijeke Dravu i Savu s osnovnim prikazom rijeka Kupe i Une
Datum objave: 23.07.2018
Rok za dostavu ponude: 31.08.2018
Prilozi:
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex