Usluge hidrografskog snimanja korita rijeke Save od profila EV 528 do EV 920 u dužini od 77km

Evidencijski broj: E-BAG-06/2017
Predmet: Usluge hidrografskog snimanja korita rijeke Save od profila EV 528 do EV 920 u dužini od 77km
Datum objave: 04.10.2017
Rok za dostavu ponude: 10.10.2017
Prilozi:
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex