Usluga izrade podloga za uređenje plovnog puta rijeke Save na kritičnoj dionici Jaruge-Novi Grad

Evidencijski broj: E-BAG 07/2017
Predmet: Usluga izrade podloga za uređenje plovnog puta rijeke Save na kritičnoj dionici Jaruge-Novi Grad
Datum objave: 31.10.2017
Rok za dostavu ponude: 07.11.2017
Prilozi:
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex