Nabava jednog osobnog automobila za potrebe Agencije za vodne putove

Evidencijski broj: E-BAG-38/2018
Predmet: Nabava jednog osobnog automobila za potrebe Agencije za vodne putove
Datum objave: 02.11.2018
Rok za dostavu ponude: 09.11.2018
Prilozi:
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex