Nabava jednog (1) osobnog automobila za potrebe Agencije za vodne putove

Evidencijski broj: E-BAG-10/2017
Predmet: Nabava jednog (1) osobnog automobila za potrebe Agencije za vodne putove
Datum objave: 21.11.2017
Rok za dostavu ponude: 27.11.2017
Prilozi:
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex