Treći sastanak Dunavskog foruma

Prateća dokumentacija sa trećeg sastanka Dunavskog foruma dionika projekta "Poboljšanje uvjeta plovnosti rijeke Drave od ušća (rkm 0) do luke Osijek (rkm 12)" održanog 10. prosinca 2014. godine u prostorijama Hrvatskih voda u Osijeku.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex