Najava za drugi nacionalni Forum dionika projekta FAIRway Danube

Agencija za vodne putove organizira drugi nacionalni Forum dionika projekta FAIRway Danube koji će se održati 25.10.2017. od 10-14h u Vukovaru (dnevni red).

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture korisnik je projekta FAIRway Danube (http://www.fairwaydanube.eu ) u kojem je Agencija za vodne putove provedbeno tijelo.

FAIRway Danube je projekt transnacionalne suradnje sa ukupno osam projektnih partnera iz šest podunavskih zemalja (Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Rumunjska i Bugarska) koji se sufinancira u okviru prvog poziva Connecting Europe Facility 2014.-2020. u području prometa. Implementacija projekta je započela 01. srpnja 2015. a predviđeno trajanje projekta je pet godina. Vrijednost projekta je 2,2 mil €.

Višekorisnički CEF projekt FAIRway Danube je prva faza implementacije programa “Master plana za rehabilitaciju i održavanje plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka“, koji je dio radnog plana TEN-T koridora Rajna-Dunav. Master plan opisuje usklađene inicijative za rješavanje uskih grla duž TEN-T koridora Rajna-Dunav osnovne mreže a izrađen je zajedničkom suradnjom svih podunavskih zemalja.

Fokus FAIRway Danube projekta je pružanje trenutnih i usklađenih informacija o kritičnim dionicama, vodostaju te prognozama vodostaja na plovnom putu rijeke Dunav. U tu svrhu vrši se nabava plovila za hidrografsko snimanje plovnog puta, plovila za obilježavanje te vodomjernih postaja.

Kao što je već poznato, unutarnja plovidba predstavlja jedan je od najisplativijih vidova prometa budući da ima niz prednosti pred ostalim vrstama kopnenog prijevoza. Premda riječni promet igra iznimno važnu ulogu u prijevozu roba na razni Europe, njegov potencijal nije ni približno dovoljno iskorišten. U usporedbi s drugim vidovima prijevoza koji su često suočeni s problemima vezanim uz potrošnju energije, buke i zagađenja, riječni prijevoz odlikuje se konkurentnom cijenom, velikim tovarnim kapacitetima, visokim stupnjem sigurnosti i ekološkom održivošću.

Zbog ovih i brojnih drugih razloga, unutarnja plovidba predstavlja okosnicu europske prometne politike.

Stvaranje pozitivnog imidža unutarnje plovidbe kao pouzdanog, sigurnog i ekološki prihvatljivog načina prijevoza važno je radi privlačenja investicija i veće iskoristivosti sektora od strane industrije.

Ponosni smo što možemo najaviti da će gđa Karla Peijs tijekom Foruma izvršiti krštenje plovila za hidrološko snimanje plovnih putova koje je ujedno i prvo plovilo izgrađeno u okviru CEF programa.

Tijekom Foruma izvršit će se i potpisivanje Ugovora o sufinanciranju dva projekta odobrena na trećem pozivu Connecting Europe Facility 2014.-2020:

  • ''Izrada studije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije za dionicu rijeke Save od rkm 329 do rkm 315 i rkm 312+200 do rkm 300'' čiji je korisnik Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te
  • ''Izgradnja i unapređenje infrastrukture u luci Slavonski Brod'' čiji je korisnik Lučka uprava Slavonski Brod.

Slijedi link objavljen na službenim stranicama MMPI: http://www.mppi.hr/default.aspx?id=34114

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex