Obavijest o pripajanju Agencije za vodne putove Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

Ovim putem Vas obavještavamo da stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine br: 118/2018) Agencija za vodne putove postaje dio Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovibe, Područna jedinica Vukovar, Sektor vodnih putova.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex