Sporazum o međusobnoj suradnji na polju izvođenja stručne prakse studenata

Veleučilište Lavoslav Ružička i Agencija za vodne putove potpisali su dana 9.4.2014. Sporazum o međusobnoj suradnji na polju izvođenja stručne prakse studenata. Na taj način studentima će za vrijeme njihovog studija biti omogućena praksa u organizacijskim cjelinama Agencije sukladno studijskom usmjerenju studenata.

Sporazum su potpisali ravnatelj Agencije za vodne putove Zrinko Zvocak, dipl. oec. i v.d. dekanice mr. sc. Sandra Mrvica Mađarac.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex