Radionica o integriranom planiranju projekata unutarnje plovidbe

Dana 28. i 29. Rujna 2017.godine, u prostorijama Agencije za vodne putove u Vukovaru održana je dvodnevna radionica mješovitog tima stručnjaka za zaštitu okoliša i prometa (Mixed Environment Transport External Expert Team – METEET) u integriranom planiranju projekata unutarnje plovidbe kojoj je cilj je pružiti potporu u rješavanju problema vezanih za zaštitu okoliša koji mogu proizaći tijekom planiranja i provedbe projekata unutarnje plovidbe u Podunavlju.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex