Presuda Upravnog suda u Osijeku - Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke Drave od rkm 00+000 do rkm 169+490

Presudu Upravnog suda u Osijeku od 27. rujna 2016. - Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke Drave od rkm 00+000 do rkm 169+490 možete preuzeti ovdje.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex