Poziv na testiranje RIS

Kandidatima koji su podnijeli prijavu na natječaj za radno mjesto br.36.: stručni suradnik za RIS i informatičke poslove i radno mjesto br: 37.: stručni suradnik za RIS i informatičke poslove objavljenog u "Narodnim novinama" broj 62/2017 od 30. lipnja 2017. godine.

Testiranje će se održati dana 25. srpnja 2017. godine u prostorijama NCC , Sisak, Rimska 14 ( u dvorištu Lučke kapetanije Sisak) u 11:30 sati.

Više u prilogu Poziv na testiranje

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex