Poziv na testiranje RIS COMEX

Kandidatima koji su podnijeli prijavu na natječaj za radno mjesto br.30.: stručni suradnik i radno mjesto br: 32.: stručni suradnik objavljenog u ,,Narodnim novinama" broj 67/2017 od 12. srpnja 2017. godine.

Testiranje će se održati dana 22. kolovoza 2017. godine u prostorijama Agencije za vodne putove, Parobrodarska 5, Vukovar u 10:00 sati

Više u prilogu: Poziv na testiranje - radno mjesto 30 i 32

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex