Obavijest o zabrani plovidbe na rijeci Dravi

Lučka kapetanija Osijek donijela je odluku o zabrani plovidbe za sva plovila od dana 10. siječnja 2017. godine na rijeci Dravi.

PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 2/2017

Priopćava se zapovjednicima brodova, brodarskim poduzećima i ostalim sudionicima u plovidbi da su Hrvatske vode dana 09. siječnja 2017. godine proglasile pripremno stanje obrane od leda za rijeku Dravu jer je pokrivenost vodene površine ledom veća od 25%, te se zabranjuje plovidba rijekom Dravom za sva plovila, osim plovila koja obavljaju traganje i spašavanje. Zapovjednici tih plovila dužni su se pridržavati posebnih uvjeta koje izdaje Lučka kapetanija Osijek. Zapovjednici, vlasnici plovnih objekata i čamaca dužni su pojačati vezove i osigurati nadzor i po potrebi ukloniti svoja plovila

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex