Obavijest o obustavi plovidbe na rijeci Dunav

Lučka kapetanija Vukovar donijela je odluku o obustavi plovidbe za sva plovila od dana 09. siječnja 2017. godine u 12:00 sati zbog izrazito niskih temperatura i pojave leda na rijeci Dunav.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex