Propisi

Pregled zakonskih i podzakonskih akata

 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU VODNIH PUTOVA (NN 136/12)
 • PRAVILNIK - O DODJELJIVANJU IMENA, OZNAKE I JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE (NN 56/12)
 • PRAVILNIK - O VIJANJU ZASTAVE I ISTICANJU ZNAKOVA NA PLOVILIMA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA REPUBLIKE HRVATSKE (NN 86/11)
 • PRAVILNIK - O RAZVRSTAVANJU I OTVARANJU VODNIH PUTOVA NA UNUTARNJIM VODAMA (NN 77/11)
 • PRAVILNIK - O ZVANJIMA I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI BRODARACA (NN 45/11)
 • PRAVILNIK - O IZMJENI PRAVILNIKA O RIJEČNIM INFORMACIJSKIM SERVISIMA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI (NN 8/11)
 • PRAVILNIK - O IZMJENI PRAVILNIKA O PLOVIDBI NA UNUTARNJIM VODAMA (NN 8/11)
 • PRAVILNIK - O ZVANJIMA I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI BRODARACA (NN 73/09)
 • PRAVILNIK - O IZMJENI PRAVILNIKA O PLOVIDBI NA UNUTARNJIM VODAMA (NN 74/10)
 • PRAVILNIK - O IZMJENI PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE (NN 20/10)
 • PRAVILNIK - O DOPUNI PRAVILNIKA O PLOVIDBI NA UNUTARNJIM VODAMA (NN 8/10)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU VODNIH PUTOVA (NN 62/09)
 • UREDBA O TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM UVJETIMA ZA LUKE I UVJETIMA SIGURNOSTI PLOVIDBE U LUKAMA I PRISTANIŠTIMA UNUTARNJIH VODA (NN 32/09)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU MJERILA PLOVNIH PUTOVA ZA UTVRĐIVANJE PLOVNOSTI NA DRŽAVNIM VODNIM PUTOVIMA (NN 28/09)
 • PRAVILNIK O ISPRAVAMA I KNJIGAMA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE (NN 150/08)
 • PRAVILNIK O PLOVIDBI NA UNUTARNJIM VODAMA (NN 138/08)
 • UREDBU O PRISTANIŠTIMA UNUTARNJIH VODA (NN 134/08)
 • STRATEGIJA RAZVITKA RIJEČNOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ (2008. – 2018.) (NN 65/08)
 • ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POSLOVNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE ZA 2007. GODINU (NN 60/08)
 • UREDBA O UPRAVLJANJU I VOĐENJU POSLOVA AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE (NN 58/08)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOMERCIJALNOG PRIJEVOZA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (NN 38/08)
 • PRAVILNIK O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE (NN 38/08)
 • PRAVILNIK O ZVANJIMA I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI BRODARACA (NN 38/08)
 • ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA (NN 109/07); Ispravak Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 132/07)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (NN 138/06)
 • Zakon o plovidbi unutarnjim vodama (NN 19/98); Izmjene i dopune Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (NN 151/03)
 • Zakon o lukama unutarnjih voda (NN 142/98); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lukama unutarnjih voda (NN 65/02)
 • UREDBA O UPRAVLJANJU I VOĐENJU POSLOVA LUČKIH UPRAVA UNUTARNJIH VODA (NN 100/08)
 • PRAVILNIK O RIJEČNIM INFORMACIJSKIM SERVISIMA (NN 99/08)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKOM NADZORNOM TIJELU ZA CERTIFIKACIJU PLOVILA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI (NN 99/08)
 • Odluka o izmjeni Statuta Agencije za plovne putove unutarnjih voda (NN 43/07)
 • Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Agencije za plovne putove unutarnjih voda (NN 36/07)
 • Odluka o davanju suglasnosti na poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za plovne putove unutarnjih voda za 2005. godinu (NN 104/06)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o čamcima (NN 91/06)
 • Naredba o prestanku važenja Naredbe o posebnim pravilima za plovidbu brodova unutarnjim vodama u granicama Republike Hrvatske (NN 58/06); Naredba o posebnim pravilima za plovidbu brodova unutarnjim vodama u granicama Republike Hrvatske (NN 151/02)
 • Pravilnik o čamcima (NN 38/06) ; Pravilnik o čamcima (NN 80/00)
 • Pravilnik o razvrstavanju i otvaranju plovnih putova na unutarnjim vodama (NN 9/06)
 • Pravilnik o upisniku koncesija u lukama unutarnjih voda (NN 8/06)
 • Pravilnik o tehničkom održavanju unutarnjih plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe (NN 108/05)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj (NN 36/05); Pravilnik o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj (NN 56/00)
 • Odluka o izmjeni Statuta Agencije za plovne putove unutarnjih voda (NN 32/05); Statut Agencije za plovne putove unutarnjih voda (NN 2/05)
 • Uredba o postupku davanju koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti u lukama unutarnjih voda (NN 163/04)
 • Naredba o visini naknade za boravak plovila u raspremi na unutarnjim vodama (NN 90/04)
 • Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu brodova unutarnje plovidbe (NN 13/04)
 • Uredba o određivanju lučkog područja luke Slavonski Brod (NN 78/03)
 • Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama (NN 50/02)
 • Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar (NN 100/01)
 • Uredba o uvjetima za plovidbu i boravak stranih brodova i čamaca namijenjenih razonodi ili športu na unutarnjim vodama Republike Hrvatske (NN 34/01)
 • Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje lučkih djelatnosti u lukama unutarnjih voda (NN 14/01)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza putnika i stvari u unutarnjem i međunarodnom prometu na unutarnjim plovnim putovima (NN 103/00)
 • Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama brodova unutarnje plovidbe (NN 103/00)
 • Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke unutarnjih voda i o mjerilima za njihovo razvrstavanje (NN 102/00)
 • Uredba o uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda (NN 88/00)
 • Uredba o određivanja mjerila za utvrđivanje plovnosti državnih plovnih putova (NN 88/00)
 • Pravilnik o određivanju imena, oznaka i pozivnih znakova prepoznavanja brodova unutarnje plovidbe (NN 80/00)
 • Pravilnik o plutajućim objektima (NN 80/00)
 • Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe (NN 80/00)
 • Pravilnik o prijevozu i rukovanju opasnim tvarima u unutarnjoj plovidbi (NN 80/00)
 • Pravilnik o tehničkom održavanju unutarnjih plovnih putova (NN 75/00)
 • Pravilnik o upisu brodova unutarnje plovidbe (NN 56/00)
 • Pravilnik o ispitivanju nesreća brodova na unutarnjim vodama (NN 56/00)
 • Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske na unutarnjim plovnim putovima (NN 56/00)
 • Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenog novorođenog djeteta, primitku izjave posljednje volje i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu (NN 56/00)

Pregled međunarodnih ugovora

Dvostrani ugovori

 • Odluka - o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju (NN 9/09 - međunarodni ugovori)
 • Uredba - o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o unutarnjoj plovidbi (NN 05/02 M.U.)
 • Uredba - o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima (NN 17/03 M.U.)
 • Uredba - o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o plovidbi na unutarnjim plovnim putovima (NN 6/05 M.U.)

Ostalo

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex