Pučka pravobraniteljica

Lora Vidović
Pučka pravobraniteljica

Kontakt podaci:
Opatička 4, Zagreb
telefon: +3851 48 51 855 ; fax: + 3851 63 03 014
email: ombudsman@ombudsman.hr
web stranica: http://www.ombudsman.hr

Napomena:
Temeljem Zakona o pučkom pravobranitelju NN 76/12 smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima molimo, obratite se pučkom pravobranitelju

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex