Stručni suradnik za RIS i informatičke poslove

NN 99/2018 (9.11.2018.), PONIŠTENJE NATJEČAJA - Agencija za vodne putove Vukovar

Urbroj: RA-18-11/21 od 7. XI. 2018. (6509)
Agencija za vodne putove, Vukovar, Parobrodarska 5, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog 17. studenoga 2018. godine u Narodnim novinama br. 92, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na internetskoj stranici Agencije, za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Nacionalnoj RIS središnjici u Sisku za radno mjesto stručni suradnik za RIS i informatičke poslove – jedan izvršitelj.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu:

Agencija za vodne putove
Parobrodarska 5, Vukovar

(najkasnije do 25.10.2018. godine)

Predmet:
Datum objave: 17.10.2018
Rok za dostavu dokumentacije: 25.10.2018
Prilozi:
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex