Javni natječaj za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme - vođa palube

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od dana objave javnog natječja, neposredno ili poštom na adresu:

Agencija za vodne putove
Parobrodarska 5, Vukovar

(najkasnije do 26.7.2018. godine)

Predmet: Javni natječaj za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme - vođa palube
Datum objave: 19.07.2018
Rok za dostavu dokumentacije: 26.07.2018
Prilozi:
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex