Vodostaji

VPV - Visoki plovni vodostaj

NPV - Niski plovni vodostaj


Tablični prikaz vodostaja

Postaja24.05.25.05.26.05.27.05.28.05.
Batina83838294129
Aljmaš146142138143162
Vukovar128126122123136

Fairway vodostaji

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex