Vodostaji

VPV - Visoki plovni vodostaj

NPV - Niski plovni vodostaj


Tablični prikaz vodostaja

Postaja
Batina
Aljmaš
Vukovar

Fairway vodostaji

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex