Vodostaji

VPV - Visoki plovni vodostaj

NPV - Niski plovni vodostaj


Tablični prikaz vodostaja

Postaja27.09.28.09.29.09.30.09.01.10.
Batina2940454030
Aljmaš7280858171
Vukovar7174797972

Fairway vodostaji

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex