Vodostaji

VPV - Visoki plovni vodostaj

NPV - Niski plovni vodostaj


Tablični prikaz vodostaja

Postaja05.03.06.03.07.03.08.03.09.03.
Batina260238219203189
Aljmaš297273254239228
Vukovar267238219205194

Fairway vodostaji

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex