ENC karte

Ove digitalne navigacijske karte su pogodne za korištenje isključivo na informativnoj razini. Agencija za vodne putove ne preuzima odgovornost u bilo kojem smislu za greške i direktne ili indirektne štete nastale korištenjem ovih karata.

Besplatni preglednik za pregled ENC karata: SeeMyDEnc Data Viewer

Dunav

Dionica Izdanje Objavljeno Izmjena Verzija Download
Dunav 1294-1306 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1306-1321 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1321-1334 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1334-1349 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1349-1360 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1360-1368 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1368-1379 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1379-1389 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1389-1398 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1398-1409 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1409-1419 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1419-1433 1 11.09.2018. 2.3

Cjelokupnu ENC kartu za rijeku Dunav možete skinuti ovdje.

Sava

Dionica Izdanje Objavljeno Izmjena Verzija Download
Sava 207-224 1 29.11.2018. 2.3
Sava 224-246 1 29.11.2018. 2.3
Sava 246-262 1 29.11.2018. 2.3
Sava 262-297 1 29.11.2018. 2.3
Sava 297-321 1 29.11.2018. 2.3
Sava 321-348 1 29.11.2018. 2.3
Sava 348-369 1 29.11.2018. 2.3
Sava 369-396 1 29.11.2018. 2.3
Sava 396-417 1 29.11.2018. 2.3
Sava 417-442 1 29.11.2018. 2.3
Sava 442-461 1 29.11.2018. 2.3
Sava 461-479 1 29.11.2018. 2.3
Sava 479-504 1 29.11.2018. 2.3
Sava 504-525 1 29.11.2018. 2.3
Sava 525-551 1 29.11.2018. 2.3
Sava 551-571 1 29.11.2018. 2.3
Sava 571-592 1 29.11.2018. 2.3

Cjelokupnu ENC kartu za rijeku Sava možete skinuti ovdje.

Drava

Dionica Izdanje Objavljeno Izmjena Verzija Download
Drava 0-7 1 29.11.2018. 2.3
Drava 7-16 1 29.11.2018. 2.3
Drava 16-23 1 29.11.2018. 2.3

Cjelokupnu ENC kartu za rijeku Dravu možete skinuti ovdje.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex