Uređenja vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina-građenje objekata za sigurnost plovidbe od rkm 1321 do rkm 1325

06.07.2017

Rijeka Dunav kod naselja Sotin kod rkm 1322 prijeti odnošenjem izrazito ruševne desne niske obale što bi se za posljedicu moglo imati potkopavanje i urušavanje visoke obale. Urušavanjem visoke lesne stijene ugrozilo bi naselje Sotin te mjesna crkva. Pored naselja direktno bi bilo ugroženo i arheološko nalazište starog rimskog naselja.

Rijeka Dunav na dionici između rkm 1325 do rkm 1321 teče desnom krivinom. Na dionici između 1324 rkm i 1321 rkm došlo je i do velikog proširenja korita i bifurkacije toka.

Ovim projektom predlaže se rješenje zaštite obale u vidu regulacijskih objekata koji prema uvjetima na terenu i pravilima struke daju najbolje rezultate te se svojim gabaritima dobro uklapaju u postojeći okoliš. Objektima predloženim unutar ovog projekta osim što će se zaustaviti trend erozije obale tendencija je da se tok odmakne od obale na vodnu stranu te se tako suzi protjecajni profil.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex