Idejni projekt sanacije korita i desne obale Dunava od km 1380 do km 1400 u cilju tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka i međunarodnog plovnog puta

29.07.2013

Potez rijeke Dunav od rkm 1400 do rkm 1380, uključujući i uzvodni (sektor Apatin), te nizvodni (Vemelj - Petreš, Aljmaš), smatra se jednim od kritičnih dijelova Dunava kroz Republiku Hrvatsku, u pogledu stabilnosti riječnog korita, uvjeta plovidbe, te pronošenja nanosa i leda.

Ovaj Idejni projekt je izrađen kako bi se definirali regulacijski objekti kojima bi se izvršila sanacija i zaštita desne obale rijeke Dunav na dionici od rkm 1380 do rkm 1400. Na predmetnoj dionici uočene su morfološke promjene koje korito čine nestabilnim, otežavaju plovidbu te pronos leda i nanosa.

Fiksiranje desne regulacijske linije rijeke Dunav od rkm 1380 do rkm 1400 postiže se izvedbom niza regulacijskih građevina. Na desnoj obali predmetne dionice predložena je izvedba: 8 T-pera, 7 obaloutvrda i 1 paralelna gradnja.

Sanacija korita i desne obale

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex