Idejni projekt sanacije korita i desne obale Dunava na km 1400 do 1410

29.07.2013

Dionicu rijeke Dunav od rkm 1400 do rkm 1410 karakteriziraju značajne morfološke promjene od kojih su najuočljivije erodiranje desne obale na gotovo cijelom potezu i stvaranje ade (bifurkacija toka) na rkm 1403+500.

Ovaj projekt izrađen je u cilju definiranja zaštite desne obale no kako bi rješavanje samo ovog problema izazvalo neželjene posljedice na ostatku dionice ovim projektom je analizirna cijela dionica rijeke Dunav.

Fiksiranje desne regulacijske linije rijeke Dunav od rkm 1400 do 1410 postiže se izvedbom niza regulacijskih građevina. Na desnoj obali predmetne dionice predložena je izvedba 26 T-pera, 3 obaloutvrde i 1 paralelne gradnje.

Sanacija korita rijeke Dunav

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex