Glavni – izvedbeni projekt žurne sanacije regulacijskih vodograđevina na desnoj obali rijeke Dunav na potezu od km 1405 do km 1407

29.07.2013

Dionicu rijeke Dunav od 1400 rkm do 1410 rkm karakteriziraju značajne morfološke promjene od kojih su najuočljivije oštećenja desne obale uslijed erozije na gotovo cijelom potezu.

Kako je dionica od 1405 do 1407 rkm najugroženija izrađen je ovaj projekt kojim bi se spriječilo Dunav da ne načini veću štetu: Granici RH, štetu u smislu erozije obale prema Parku prirode Kopački rit te izljevanje u park prirode.

Na dionici od rkm 1405 do rkm 1407 predviđena je izgradnja pet T-pera, jedne obaloutvrde i jedne posmjerne gradnje.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex