Prokop Nemetin

29.07.2013

Osamdesetih godina prošloga stoljeća u Osijeku se javila potreba za novom lokacijom luke a i zimske luke, u kojoj bi se mogli smjestiti brodovi za vrijeme pojave leda. Budući da ni jedna lokacija nije bila povoljna došlo se do ideje prokopa kod naselja Nemetin kojim će oformiti novo korito rijeke Drave.

Radovi su započeli 1986.g. i odvijali se u sljedećim fazama:

1. faza - sječa šume te ravnanje terena bagerom. Prije početka kopanja izvelo se deponiranje kamena uz rub buduće obale, tako da prilikom tečenja vode dođe do formiranja privremene obaloutvrde. Određena širina prokopa je iznosila 90m zbog financijske isplativosti, čime se osigurala plovnost.

2. faza – nastavak kao u 1. fazi

3. faza - probijanje čepa i puštanje vode u novo korito. Istovremeno se rade 4 T- pera koji usmjeravaju tok vode u novo korito.

Prokop se sporo formirao zbog loših karakteristika zemljišta (čvrsto tlo) čime dolazi do konstantnog produbljenja ali malog širenja korita – vidljivo iz snimaka gdje je očito da se prokop nakon 27 godina još nije formirao u projektiranu širinu od 180 m.

4. faza - izgradnja pregrade kojom se voda preusmjerava u prokop a sprečava taloženje sedimenta u novo nastaloj bazenskoj luci

Deponiranje nanosa u akvatoriju luke potenciralo je potrebu za izvođenjem pregrade "G" kako bi se ubrzalo formiranje prokopa i spriječilo zasipavanje akvatorija luke Osijek. Pregrada "G" presjeca staro riječno korito cijelom širinom te tako formira bazensku luku. Zatvaranje pregrade izvršeno je 2005. g.

Izvođenjem pregrade dolazi do preusmjeravanja vode u prokop te se javlja povećana erozija obale u prokopu – rješenje – izvođenje poboljšane obaloutvrde.

Cjelokupni radovi na prokopu Nemetin
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex