ENC karte

Ove digitalne navigacijske karte su pogodne za korištenje isključivo na informativnoj razini. Agencija za vodne putove ne preuzima odgovornost u bilo kojem smislu za greške i direktne ili indirektne štete nastale korištenjem ovih karata.

Besplatni preglednik za pregled ENC karata: SeeMyDEnc Data Viewer

Dunav

Dionica Izdanje Objavljeno Izmjena Verzija Download
Dunav 1294-1306 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1306-1321 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1321-1334 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1334-1349 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1349-1360 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1360-1368 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1368-1379 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1379-1389 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1389-1398 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1398-1409 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1409-1419 1 11.09.2018. 2.3
Dunav 1419-1433 1 11.09.2018. 2.3

Cjelokupnu ENC kartu za rijeku Dunav možete skinuti ovdje.

Sava

Dionica Izdanje Objavljeno Izmjena Verzija Download
Sava 207-235 1 13.11.2017. 2.1
Sava 235-263 1 13.11.2017. 2.1
Sava 263-315 1 13.11.2017. 2.1
Sava 315-340 1 13.11.2017. 2.1
Sava 340-372 1 13.11.2017. 2.1
Sava 372-403 1 13.11.2017. 2.1
Sava 403-426 1 13.11.2017. 2.1
Sava 426-454 1 13.11.2017. 2.1
Sava 454-468 1 13.11.2017. 2.1
Sava 468-486 1 13.11.2017. 2.1
Sava 486-520 1 13.11.2017. 2.1
Sava 520-554 1 13.11.2017. 2.1
Sava 554-574 1 13.11.2017. 2.1
Sava 574-594 1 13.11.2017. 2.1

Cjelokupnu ENC kartu za rijeku Sava možete skinuti ovdje.

Drava

Dionica Izdanje Objavljeno Izmjena Verzija Download
Drava 0-7 1 13.11.2017. 2.1
Drava 7-16 1 13.11.2017. 2.1
Drava 16-23 1 13.11.2017. 2.1

Cjelokupnu ENC kartu za rijeku Dravu možete skinuti ovdje.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex