Obilježavanje

Poslove obilježavanja vodnih putova u Republici Hrvatskoj obavlja Agencija za vodne putove sukladno Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07) i Pravilniku o tehničkom održavanju vodnih putova (NN 62/09).

Planovi obilježavanja

Datum Rijeka RKM od RKM do Skini
15.10.2016 Dunav 1433+100 1295+500
20.12.2016 Drava 0+000 125+600
19.12.2016 Sava i Una 343+000 594+000
19.12.2016 Kupa 0+000 140+000
19.12.2016 Una 0+000 5+000
Newada
Newada Duo
Platina
CEVNI
FAIRway