Mobilna aplikacija DRAWA i trojezični turistički vodič dostupni za preuzimanje

Mobilna aplikacija DRAWA dostupna je za besplatno preuzimanje na iOS i Android
platformama.

Preuzmite trojezični turistički_vodič i Kartu_za_brošuru u pdf formatu.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex